Kim był Kazimierz Wiszniewski? Artystą, osobą głuchą, znaną w środowisku artystycznym, borykającą się z wieloma problemami artystycznymi i życiowymi, tworzącą przepiękne prace.

Kazimierz Wiszniewski był związany ze sztuką przez całe swoje życie. Wykonał przeszło tysiąc drzeworytów i linorytów, kilkaset rysunków (ołówkiem, węglem, piórkiem, kredkami), dwieście akwarel i kilkadziesiąt obrazów olejnych.

Malarz i grafik, uczeń Władysława Skoczylasa, pod którego wpływem kształtowała się wczesna twórczość artysty, czerpiąca inspiracje ze sztuki i ornamentyki ludowej. Uczeń Instytutu Głuchoniemych w Warszawie. Po 1930 Wiszniewski zmienił zainteresowania i zajął się architekturą i pejzażem, wzbogacając znacznie swój warsztat graficzny. Uprawiał głównie drzeworyt. Tematem jego prac jest zabytkowa architektura Gdańska, Poznania, Kazimierza, Warszawy i innych miast. Prezentujemy poniżej wyjątkową publikację „Kazimierz Wiszniewski i jego wędrówka artystyczna po Polsce” opowiadającą o jego życiu i twórczości wraz z prezentacją jego wybranych prac z kilku kolekcji, dostępną po kliknięciu na zdjęcie okładki.

Jeśli Państwo chcielibyście mieć wersję papierową publikacji to prosimy o kontakt na email: biuro@surdushistory.org.pl