Zdjęcia prac z kolekcji Muzeum Regionalnego w Siedlcach, Muzeum Narodowego w Lublinie, Biblioteki Elbląskiej, Muzeum Zamojskiego w Zamościu, Instytutu Historii Głuchych „Surdus Historicus” i z kolekcji prywatnych.

Współpraca i patronat projektu: