Kolekcja prac w Muzeum Narodowym w Lublinie

O twórczości Kazimierza Wiszniewskiego – z kolekcji prac w Muzeum Regionalnym w Siedlcach